Utworzono: 14 sierpnia 2017

 

logo EFSI

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : "Przygotowanie do druku, druk oraz dostawa publikacji i materiałow informacyjnych dla  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości" , oznaczenie sprawy: 78/PK (p/75/DKM/2017)

 Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 4 sierpnia 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Usługa pośrednictwa w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji edukacyjnych”, oznaczenie sprawy: 81/PK (p/81/DKM/2017)

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 26 lipca 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: „Badanie CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going Działania 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (I, II, III edycja badania”, oznaczenie sprawy: 6/BE (p/102/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 5 września 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 24 lipca 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: „Usługi doradcze i eksperckie konsultantów - ekspertów branżowych”, oznaczenie sprawy: 84/IN (P/52/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 13 lipca 2017

PARP

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Usługa świadczenia wsparcia prawnego dla przedsiębiorców (start-up) w realizacji procesu inwestycyjnego lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej” oznaczenie sprawy: 101/IN (p/277/DRU/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 21 lipca 2017 r. o godzinie 13:30

więcej