Utworzono: 9 marca 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urzadzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"  oznaczenie sprawy: p/3/BA/2017

Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 9 marca 2017

 

POIRPARPUEEFRR-stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Audyt Regionalnych Instytucji Finansujących za I-IV kwartał 2017 r." oznaczenie sprawy: p/275/DKW/2017

Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 8 marca 2017

POIRPARPUEEFRR-stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: „Badanie przedsiębiorczości w Polsce", oznaczenie sprawy: p/251/DAS/2017

Termin składania ofert upływa w dniu 19 kwietnia  2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 3 stycznia 2017

 

POWERPARPUEEFS-nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: „Usługa polegająca na realizacji badań przekrojowych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego w latach 2017-2023", oznaczenie sprawy: p/134/DRK/2016

Termin składania ofert upływa w dniu 23 stycznia 2017 r. o godzinie 10:30

więcej