Utworzono: 21 czerwca 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Usługa zlecenia prac programistycznych w zakresie rozwoju oprogramowania na potrzeby PARP" Znak sprawy: 54/I (p/168/BI/2017; p/192/BI/2017; p/193/BI/2017)

 

Termin składania ofert upływa w dniu 3 lipca 2017 r. o godzinie 10:00

więcej

Utworzono: 14 czerwca 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Przeprowadzenie ewaluacji wybranych działań realizowanych przez PARP”(dwie części), oznaczenie sprawy: 15/BE (p/105/DAS/2017), 16/BE (p/106/DAS/2017)

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 29 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 13 czerwca 2017

POIRPOPWPOWERPARPUEEFRR stareUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: „Przeprowadzenie kontroli projektów w ramach POIR, POPW oraz POWER", oznaczenie sprawy: 91/IN (p/48/DK/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca  2017 r. o godzinie 10:00

 

więcej

Utworzono: 9 czerwca 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Dostawa sprzętu komputerowego”, 34/I (p/150/BI/2017)

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert: Termin składania ofert upływa w dniu 23 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 6 czerwca 2017

POIRPARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Usługa doradcza w zakresie projektowania usług” Znak sprawy: 24/BE (p/115/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 27 czerwca 2017 r. o godzinie 11:30

więcej