Utworzono: 29 września 2017

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: : "Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemów klasy DLP, SIEM oraz MDM (3 części zamówienia)" , oznaczenie sprawy: 91/I (p/172/BI/2017, p/282/BI/2017, p/283/BI/2017)

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert dla części 1 oraz 3 upływa w dniu 14 listopada 2017 r. o godzinie 10:30

Termin składania ofert dla części 2 upływa w dniu 7 listopada 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 6 września 2017

logo PL

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : „Internetowa kampania informacyjno-promocyjna naborów prowadzonych przez PARP” oznaczenie sprawy: 111/DKM (p/322/DKM/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2017 r. o godzinie 10:30

 

więcej

Utworzono: 18 sierpnia 2017

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: : "Świadczenie usług Konsultanta Regionalnego" , oznaczenie sprawy: 88/IN (p/235/DRK/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 9 października 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 24 sierpnia 2017

POWERPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : "Analiza Bazy Usług Rozwojowych", oznaczenie sprawy: 109/I (p/91/DRU/2017; p/92/DRU/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 6 września 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 24 sierpnia 2017

POPWPOWERPOIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Organizator Konkursu) ogłasza konkurs na przygotowanie scenariusza i koncepcji realizacji filmu promocyjnego budującego świadomość produktu poprzez kreowanie potrzeb dla potencjalnych beneficjentów oferty PARP. Konkurs jest konkursem otwartym jednoetapowym, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.)


Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa w dniu 1 września 2017 r. o godz. 11:00

więcej