Utworzono: 24 kwietnia 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Dostawa sprzętu komputerowego” Znak sprawy: 34/I (p/150/BI/2017)

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 15 maja 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 14 kwietnia 2017

PARPlogo Astana

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Przygotowanie i realizacja działań informacyjno-promocyjnych w Internecie związanych z polską obecnością na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017", oznaczenie sprawy:29/EXPO

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 8 maja 2017 r. o godzinie 10:00

więcej

Utworzono: 10 kwietnia 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Kompleksowa organizacja konferencji PARP" oznaczenie sprawy: 72/PK (p/73/DKM/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:30

więcej

Utworzono: 4 kwietnia 2017

POWERPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Usługa zlecenia prac programistycznych dotyczących Bazy Usług Rozwojowych",  oznaczenie sprawy: 53/I (p/257/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 17 marca 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP” (3 części) oznaczenie sprawy: p/77/DKM/2017

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2017 r. o godzinie 10:00

więcej