Utworzono: 29 sierpnia 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : „Sukcesywne dostawy papieru biurowego na potrzeby PARP” oznaczenie sprawy: 3/A (p/8/BA/2017);

Termin składania ofert upływa w dniu 8 września 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 24 sierpnia 2017

POWERPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : "Analiza Bazy Usług Rozwojowych", oznaczenie sprawy: 109/I (p/91/DRU/2017; p/92/DRU/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 6 września 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 24 sierpnia 2017

POPWPOWERPOIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Organizator Konkursu) ogłasza konkurs na przygotowanie scenariusza i koncepcji realizacji filmu promocyjnego budującego świadomość produktu poprzez kreowanie potrzeb dla potencjalnych beneficjentów oferty PARP. Konkurs jest konkursem otwartym jednoetapowym, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.)


Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa w dniu 1 września 2017 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 24 sierpnia 2017

MPGPOIRPARP

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja stoisk informacyjno-promocyjnych na imprezach targowo-wystawienniczych i konferencjach w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT w latach 2018-19" oznaczenie sprawy: 63/PG (p/208/DPG/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 11 września 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 21 sierpnia 2017

POWERPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : "Zakup wsparcia dla posiadanego przez PARP oprogramowania VMware z prawem do aktualizacji i opieką serwisową", oznaczenie sprawy: 39/I (p/160/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 12:00

więcej