Utworzono: 19 października 2017

cluster

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Przygotowanie techniczne, produkcja i dostawa materiałów promocyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości", oznaczenie sprawy: 79/PK (p/76/DKM/2017, p/233/DPG/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 30 października 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 12 października 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby PARP", oznaczenie sprawy: 3/A (p/7/BA/2017)

 

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 27 października 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 10 października 2017

PARPMR logo

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: "Świadczenie subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usług platformowych dla PARP", oznaczenie sprawy: 43/I (p/194/BI/2017)

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada 2017 r. o godzinie 10:30

 

więcej

Utworzono: 5 października 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: : "Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021" , oznaczenie sprawy: 112/BE (p/317/DAS/2017)

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 2 października 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: : "Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla PARP" , oznaczenie sprawy: 41/I (p/162/BI/2017)

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 listopada 2017 r. o godzinie 10:30

więcej