Utworzono: 29 września 2017

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: : "Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemów klasy DLP, SIEM oraz MDM (3 części zamówienia)" , oznaczenie sprawy: 91/I (p/172/BI/2017, p/282/BI/2017, p/283/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 19 września 2017

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1579) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : "Audyt rachunkowo-finansowy beneficjentów działania 1.2.3 SPO WKP " , oznaczenie sprawy: 94/IN (p/254/DRS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 27 września 2017 r.

więcej

Utworzono: 6 września 2017

logo PL

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : „Internetowa kampania informacyjno-promocyjna naborów prowadzonych przez PARP” oznaczenie sprawy: 111/DKM (p/322/DKM/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2017 r. o godzinie 10:30

 

więcej

Utworzono: 4 września 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : „Analiza, integracja danych i konfiguracja ekosystemu serwisów internetowych PARP w jednym Systemie Zarządzania Treścią (CMS)” oznaczenie sprawy: 44/I (p/182/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 13 września 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 18 sierpnia 2017

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: : "Świadczenie usług Konsultanta Regionalnego" , oznaczenie sprawy: 88/IN (p/235/DRK/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 9 października 2017 r. o godzinie 10:30

więcej