Utworzono: 19 lipca 2017

POWERPARPUEEFS nowe

Zamawiający informuje, że w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy wykonawczej nr 3 wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej „Audyty funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych” p/291/DRU/2016 (zamówienie wykonawcze nr 3) ofertę złożoną przez:
Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o.
ul. Królowej Korony Polskiej 3/2
70-485 Szczecin
Cena brutto wybranej oferty wynosi 584 250 zł.

Utworzono: 18 lipca 2017

logo AstanaPOIR

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja w dniu 6 września 2017 r. Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego w Astanie przy okazji Międzynarodowej Wystawy ASTANA EXPO 2017" oznaczenie sprawy: 108/PG (p/309/DPG/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 28 lipca 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 13 lipca 2017

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla urządzeń bezpieczeństwa posiadanych przez PARP”, oznaczenie sprawy: 35/I (P/155/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 21 lipca 2017 r. o godzinie 10:00

więcej

Utworzono: 13 lipca 2017

PARP

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Usługa świadczenia wsparcia prawnego dla przedsiębiorców (start-up) w realizacji procesu inwestycyjnego lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej” oznaczenie sprawy: 101/IN (p/277/DRU/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 21 lipca 2017 r. o godzinie 13:30

więcej

Utworzono: 11 lipca 2017

 

POWERUEEFS nowePARP

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Audyty funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych”, p/291/DRU/2016, wybrano ofertę (zamówienie wykonawcze nr 3) złożoną przez:
Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o.
ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice

Cena brutto wybranej oferty wynosi 479 700 zł.