Utworzono: 23 października 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: "Badanie ewaluacyjne na potrzeby opracowania strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji z komponentem analizy semiotycznej", oznaczenie sprawy: 12/BE (p/108/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 5 października 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: : "Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021" , oznaczenie sprawy: 112/BE (p/317/DAS/2017)

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 29 września 2017

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: : "Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemów klasy DLP, SIEM oraz MDM (3 części zamówienia)" , oznaczenie sprawy: 91/I (p/172/BI/2017, p/282/BI/2017, p/283/BI/2017)

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert dla części 1 oraz 3 upływa w dniu 14 listopada 2017 r. o godzinie 10:30

Termin składania ofert dla części 2 upływa w dniu 7 listopada 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 6 września 2017

logo PL

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : „Internetowa kampania informacyjno-promocyjna naborów prowadzonych przez PARP” oznaczenie sprawy: 111/DKM (p/322/DKM/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2017 r. o godzinie 10:30

 

więcej

Utworzono: 24 sierpnia 2017

POWERPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : "Analiza Bazy Usług Rozwojowych", oznaczenie sprawy: 109/I (p/91/DRU/2017; p/92/DRU/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 6 września 2017 r. o godzinie 11:00

więcej