Utworzono: 21 listopada 2017

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: Świadczenie usługi Asysty technicznej w zakresie informatycznego Systemu Finansowo-Księgowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z asystą dla rejestru środków niskocennych i bazy SyBase SQL", oznaczenie sprawy: 37/I (p/158/BI/2017

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 14 listopada 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: "Przeprowadzenie trzech edycji badania – Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw", oznaczenie sprawy: 22/BE (p/130/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 3 listopada 2017

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Dostawa sprzętu komputerowego”, Znak sprawy: 34/I (p/150/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 13 listopada 2017 r. o godzinie 12:30

więcej

Utworzono: 23 października 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: "Badanie ewaluacyjne na potrzeby opracowania strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji z komponentem analizy semiotycznej", oznaczenie sprawy: 12/BE (p/108/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 19 października 2017

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Dostawę serwerów, macierzy oraz urządzeń peryferyjnych (dwie części)", oznaczenie sprawy: 48/I (p/152/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 27 października 2017 r. o godzinie 11:00

więcej