Utworzono: 21 sierpnia 2017

POWERPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : "Zakup wsparcia dla posiadanego przez PARP oprogramowania VMware z prawem do aktualizacji i opieką serwisową", oznaczenie sprawy: 39/I (p/160/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 12:00

więcej

Utworzono: 14 sierpnia 2017

 

logo EFSI

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : "Przygotowanie do druku, druk oraz dostawa publikacji i materiałow informacyjnych dla  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości" , oznaczenie sprawy: 78/PK (p/75/DKM/2017)

więcej

Utworzono: 4 sierpnia 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Usługa pośrednictwa w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji edukacyjnych”, oznaczenie sprawy: 81/PK (p/81/DKM/2017)

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 3 sierpnia 2017

POWERUEEFS nowePARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Analiza Bazy Usług Rozwojowych”, oznaczenie sprawy: 109/I (p/91/DRU/2017; p/92/DRU/2017)

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 26 lipca 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: „Badanie CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going Działania 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (I, II, III edycja badania”, oznaczenie sprawy: 6/BE (p/102/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 5 września 2017 r. o godzinie 10:30

więcej