Utworzono: 29 listopada 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja Gali Polski Produkt Przyszłości" oznaczenie sprawy: 102/PK (p/128/DAS/2017; p/343/DKM/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 29 listopada 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja spotkań i warsztatów w ramach projektów: Inno Lab i Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji" oznaczenie sprawy: 77/PK (p/51/DKM/2017)

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 1 grudnia 2017

POIRPOPWPARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: "Barometr Innowacyjności - realizacja w latach 2018-2021 ewaluacji on-going wsparcia przedsiębiorstw PO IR i PO PW",
oznaczenie sprawy: 7/BE (p/111/112/DRP/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 9 stycznia 2018 r. o godzinie 11:00

 

więcej

Utworzono: 30 listopada 2017

POWERUEEFS nowe

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej„Audyty funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych”
p/291/DRU/2016, zamówienie wykonawcze nr 5, wybrano ofertę złożoną przez:
Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o.
ul. Matejki Jana 4
40-077 Katowice

Cena brutto wybranej oferty wynosi 239 850 zł.

Utworzono: 30 listopada 2017

POWERUEEFS nowe

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej „Audyty funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych” p/291/DRU/2016, (zamówienie wykonawcze nr 4) wybrano ofertę złożoną przez:
Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o.
ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice

Cena brutto wybranej oferty wynosi 227 119,50 zł.