Utworzono: 12 października 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby PARP", oznaczenie sprawy: 3/A (p/7/BA/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 20 października 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 10 października 2017

PARPMR logo

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: "Świadczenie subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usług platformowych dla PARP", oznaczenie sprawy: 43/I (p/194/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 16 listopada 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 9 października 2017

MPGPOIRUEEFRR stare

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), którego przedmiotem są usługi społeczne, pn: : "Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego na targach MEDICA, które odbędą się w dniach 13-16 listopada 2017 r. w Dusseldorfie" , oznaczenie sprawy: 114/PG (p/323/DPG/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 5 października 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: : "Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021" , oznaczenie sprawy: 112/BE (p/317/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 13 listopada 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 2 października 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: : "Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla PARP" , oznaczenie sprawy: 41/I (p/162/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2017 r. o godzinie 10:30

więcej