Utworzono: 24 marca 2017

PARPlogo Astana

Zamawiający działając w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: "Organizacja i obsługa trzech misji dziennikarskich w związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017", oznaczenie sprawy:28/EXPO

Termin składania ofert upływa w dniu 3 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 22 marca 2017

efsiSwissContribMPGUE stare

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Usługa tłumaczenia pisemnego oraz ustanego dla PARP", oznaczenie sprawy: p/4/BA/2017

Termin składania ofert upływa w dniu 4 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:00

 

więcej

Utworzono: 17 marca 2017

PARPlogo Astana

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Świadczenie usług Operatora Polskiej Ekspozycji Narodowej podczas Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017" oznaczenie sprawy: 32/EXPO

Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 17 marca 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP” (3 części) oznaczenie sprawy: p/77/DKM/2017

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2017 r. o godzinie 10:00

więcej

Utworzono: 16 marca 2017

PARPlogo Astana

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Produkcja materiałów filmowych będących częścią polskiej ekspozycji na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017"  oznaczenie sprawy: 51/EXPO

Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 11:30

więcej