Utworzono: 24 kwietnia 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Dostawa sprzętu komputerowego” Znak sprawy: 34/I (p/150/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 11 maja 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 14 kwietnia 2017

PARPlogo Astana

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Przygotowanie i realizacja działań informacyjno-promocyjnych w Internecie związanych z polską obecnością na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017", oznaczenie sprawy:29/EXPO

Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 10 kwietnia 2017

logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Kompleksowa organizacja konferencji PARP" oznaczenie sprawy: 72/PK (p/73/DKM/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:30

więcej

Utworzono: 4 kwietnia 2017

POWERPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Usługa zlecenia prac programistycznych dotyczących Bazy Usług Rozwojowych",  oznaczenie sprawy: 53/I (p/257/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 24 marca 2017

PARPlogo Astana

Zamawiający działając w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: "Organizacja i obsługa trzech misji dziennikarskich w związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017", oznaczenie sprawy:28/EXPO

Termin składania ofert upływa w dniu 3 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:30

więcej