Utworzono: 28 marca 2017

Rafał Czynsz, Warszawa

Kandydat w największym stopniu spełnił wymagania i oczekiwania określone na oferowanym stanowisku.

Utworzono: 13 marca 2017

Rekrutacja została unieważniona z powodu braku wymaganej minimalnej liczby aplikacji spełniających wymagania formalne i konieczne określone w ogłoszeniu.

Utworzono: 10 marca 2017

1. Nazwa i adres urzędu:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

2. Stanowisko, na które był prowadzony nabór:

Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, liczba stanowisk: 2

3. Imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego:

Jadwiga Lesisz, Warszawa

Małgorzata Oleszczuk, Warszawa

Utworzono: 22 lutego 2017

Nie wybrano kandydata.

Utworzono: 2 lutego 2017

Rekrutacja została unieważniona z powodu braku wymaganej minimalnej liczby aplikacji spełniających wymagania formalne i konieczne określone w ogłoszeniu.

Utworzono: 2 stycznia 2017

Roman Kuras, Łomianki

Kandydat w największym stopniu spełnił wymagania i oczekiwania określone na tym stanowisku.

Utworzono: 2 stycznia 2017

Marlena Gapys, Warszawa

Kandydatka w największym stopniu spełnia wymagania i oczekiwania określone na tym stanowisku.