Utworzono: 24 kwietnia 2017

Malesińska Marta, Warszawa

Kandydatka w największym stopniu spełniła wymagania i oczekiwania określone na oferowanym stanowisku.

Utworzono: 24 kwietnia 2017

Magdalena Sagan, Warszawa
Ewa Gawrychowska-Kłak, Warszawa

Kandydatki  w największym stopniu spełniły wymagania i oczekiwania określone na oferowanym stanowisku.

Utworzono: 24 kwietnia 2017

Nie wybrano kandydata.

Utworzono: 3 kwietnia 2017

Maciej Skrzypek, Izabelin - Dziekanówek

Kandydat w największym stopniu spełnił wymagania i oczekiwania określone na oferowanym stanowisku.

Utworzono: 28 marca 2017

Rafał Czynsz, Warszawa

Kandydat w największym stopniu spełnił wymagania i oczekiwania określone na oferowanym stanowisku.

Utworzono: 13 marca 2017

Rekrutacja została unieważniona z powodu braku wymaganej minimalnej liczby aplikacji spełniających wymagania formalne i konieczne określone w ogłoszeniu.

Utworzono: 10 marca 2017

1. Nazwa i adres urzędu:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

2. Stanowisko, na które był prowadzony nabór:

Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, liczba stanowisk: 2

3. Imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego:

Jadwiga Lesisz, Warszawa

Małgorzata Oleszczuk, Warszawa