Utworzono: 25 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Specjalisty
w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: S/DIP/05/17

więcej

Utworzono: 24 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty
w Biurze Zamówień Publicznych
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: SS/GS/BZP/05/17

więcej

Utworzono: 19 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Młodszy Specjalista
w Departamencie Usług Proinnowacyjnych,
Sekcji Kontraktowania i Samodzielnego Stanowiska ds Administracyjnych
w wymiarze 1 etatu (umowa o pracę na zastępstwo)
nr ref.: MS/DPU/04/17

więcej

Utworzono: 8 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Specjalisty
w Biurze Zamówień Publicznych
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: S/BZP/05/17

więcej

Utworzono: 28 kwietnia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko
Specjalista/Starszy Specjalista
w Departamencie Usług Proinnowacyjnych,
w wymiarze 2 etatów (umowa o pracę na zastępstwo)
nr ref.: S/SS/2/DPU/04/17
Utworzono: 27 kwietnia 2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista
w Departamencie Projektów Infrastrukturalnych
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: S/SS/DPI/04/17

więcej

Utworzono: 25 kwietnia 2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko
Specjalista/Starszy Specjalista
w Departamencie Usług Proinnowacyjnych, Sekcji Wdrażania
w wymiarze 1 etatu (umowa na zastępstwo)
nr ref.: S/SS/DPU/04/17
 

więcej