Utworzono: 28 czerwca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Zastępcy Dyrektora
w Biurze Informatyki
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: ZD/BI/06/17

więcej

Utworzono: 26 czerwca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Starszy Specjalista
w Departamencie Finansowo - Księgowym
w Sekcji Budżetowania i Kontrolingu
w wymiarze 1 etatu
forma zatrudnienia: umowa o pracę
nr ref.: SS/DFK/06/17

więcej

Utworzono: 13 czerwca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Starszego Specjalisty
w Biurze Zarządzania Kadrami
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: SS/BZK/06/17

więcej

Utworzono: 30 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Starszego Specjalisty/ Specjalisty
w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: SSp/S/DKW/05/17

więcej

Utworzono: 30 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

poszukuje kandydata/kandydatki

na stanowisko Starszego Specjalisty/ Specjalisty

w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

w wymiarze 1 etatu

nr ref.: SS/S/DKW/05/17

więcej

Utworzono: 25 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Specjalisty
w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: S/DIP/05/17

więcej

Utworzono: 24 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty
w Biurze Zamówień Publicznych
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: SS/GS/BZP/05/17

więcej