Utworzono: 17 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Audyt SEO Bazy Usług Rozwojowych”.

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: rafal_pardecki@parp.gov.pl podając tytuł lub numer postępowania, w terminie do dnia 21.11.2016 r. do godz. 12.00. 

Utworzono: 17 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia „Zakup mebli biurowych (meble metalowe)".

Termin złożenia ofert: 23.11.2016 r. do godziny 16:00.

Informujemy, że w ogłoszonym konkursie ofert na Zakup mebli biurowych (meble metalowe) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Sejf Box Klaudia Harast-Zakrocka
ul. Klaudiusza Łazowskiego 40 lok. 52
93-379 Łódź
cena oferty brutto: 20 735, 02 zł.

Utworzono: 17 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia „Zakup mebli biurowych (krzesła obrotowe i wieszaki)".

Termin złożenia ofert: 23.11.2016 r. do godziny 16:00.

Informujemy, że w ogłoszonym konkursie ofert na Zakup mebli biurowych (krzesła obrotowe+wieszaki) dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Logan Sp. z o.o.
ul. Lasówka 42
30-718 Kraków
cena oferty: 97 806,00 zł brutto.

Utworzono: 17 listopada 2016

Opracowanie narzędzi badawczych, które będą wykorzystane na potrzeby ewaluacji on-going dla działań podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020), Działanie 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

więcej

Utworzono: 16 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia „Aktualizacja systemu IBM SPSS Data Collection  z wersji 6.0 do wersji 7.0, asysta techniczna, wsparcie bezpośrednie".

więcej

Utworzono: 15 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Produkcja materiałów promocyjnych poświęconych udziałowi Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017”.

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej  na adres anna_drozd@parp.gov.pl do dnia 21.11.2016 roku do godz. 12.00 w tytule podając: Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. Produkcji materiałów promocyjnych poświęconych udziałowi Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017.

 

Utworzono: 10 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Usługa doradcza w zakresie przeprowadzenia procesu kreatywnego i opracowania instrumentu wsparcia przedsiębiorstw w obszarze design”.

więcej