Utworzono: 30 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pt. „Zakup usług eksperckich w formie artykułów (utworów autorskich) i opracowań na potrzeby publikacji poświęconej teorii i praktyce ewaluacji interwencji publicznych (w szczególności wpływu wsparcia proinnowacyjnego)”. Znak sprawy: p/395/DRP/2016.

więcej

Utworzono: 30 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na Opracowanie Programu Wdrożenia Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych oraz zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (zwanego dalej „Programem Wdrożenia PCP/PPI").

więcej

Utworzono: 27 grudnia 2016

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w zakresie czynności  pomocniczo-technicznych związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro Prawne.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 000 euro.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: urszula_zajkowska@parp.gov.pl w terminie do dnia 3 stycznia 2017 r. do godz. 12.00.

Wpłynęła 1 oferta złożona przez osobę fizyczną Justynę Ambroży z ceną brutto 21 600 zł. Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.

 

Utworzono: 29 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa do złożenia oferty na opracowanie projektów reklamy zewnętrznej związanej z promocją Polski na terenie międzynarodowych targów przemysłowych Hannover Messe 2017 w Republice Federalnej Niemiec.

Zakres i warunki wykonania zamówienia zostały określone w zaproszeniu do złożenia oferty, szczegółowym opisie zamówienia oraz wzorze umowy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty, bardzo proszę o jej przygotowanie zgodnie z załączonym wzorem i przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres agnieszka_promianowska@parp.gov.pl w terminie do 5 grudnia 2016 r., do godz. 13:00.

Informujemy, że w ogłoszonym konkursie ofert na opracowanie projektów reklamy zewnętrznej związanej z promocją Polski na terenie międzynarodowych targów przemysłowych Hannover Messe 2017 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy 2b design Anita Kamila Sochackaz ceną oferty brutto 5 904,00 zł.

Utworzono: 23 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Usługa doradcza w zakresie przeprowadzenia procesu kreatywnego i opracowania instrumentu wsparcia przedsiębiorstw w obszarze design ”

więcej

Utworzono: 22 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pt. „Zakup usług eksperckich w formie artykułów (utworów autorskich) i opracowań na potrzeby publikacji poświęconej teorii i praktyce ewaluacji interwencji publicznych (w szczególności wpływu wsparcia proinnowacyjnego)"
Znak sprawy: p/395/DRP/2016

więcej

Utworzono: 21 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia „Usługa przeprowadzenia kontroli prawidłowości stosowania zasady konkurencyjności w projektach współfinansowanych z Działania 2.2 POWER".

więcej