Utworzono: 5 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację „Umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną dotyczącą realizacji czynności o charakterze helpdesku związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro Informatyki”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

więcej

Utworzono: 1 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia ofert na realizacje zamówienia „Opracowanie i wdrożenie testów automatycznych testujących procesy biznesowe zaimplementowane w systemie informatycznym Bazy Usług Rozwojowych (BUR)”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

więcej

Utworzono: 17 listopada 2017

Zapraszamy do złożenia ofert na realizacje zamówienia „Wykonanie prac analityczno - inwentaryzacyjnych na zbiorze instrumentów finansowych oraz przygotowanie nowego instrumentu wsparcia”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 10 listopada 2017

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia „Usługi eksperckie związane z realizacją projektu ClusterFY: organizacja merytoryczno-techniczna spotkań”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do złożenia ofert” oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 6 listopada 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Wykonanie prac o charakterze ekspercko-doradczym w ramach projektu „Monitoring KIS”.

więcej

Utworzono: 30 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę dotyczącą migracji, skonfigurowania i uruchomienia instancji CMS Joomla! w środowisku Zamawiającego na potrzeby realizacji Intranetu wraz z wdrożeniem nowej szaty graficznej.

więcej

Utworzono: 27 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizacje zamówienia „Przegląd i ocena obowiązujących w PARP rozwiązań stosowanych w obsłudze funduszy pożyczkowych/instrumentów zwrotnych oraz opracowanie rekomendacji w celu podniesienia standardów efektywnego finansowania startu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.

więcej