Utworzono: 6 listopada 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Wykonanie prac o charakterze ekspercko-doradczym w ramach projektu „Monitoring KIS”.

więcej

Utworzono: 30 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę dotyczącą migracji, skonfigurowania i uruchomienia instancji CMS Joomla! w środowisku Zamawiającego na potrzeby realizacji Intranetu wraz z wdrożeniem nowej szaty graficznej.

więcej

Utworzono: 27 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizacje zamówienia „Przegląd i ocena obowiązujących w PARP rozwiązań stosowanych w obsłudze funduszy pożyczkowych/instrumentów zwrotnych oraz opracowanie rekomendacji w celu podniesienia standardów efektywnego finansowania startu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.

więcej

Utworzono: 24 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę Organizacja spotkań biznesowych dla odbiorców działań PARP w ramach Programu Inteligentny Rozwój, działanie „Badania na rynek”. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zaproszeniu do składania ofert" oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 24 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę „Opracowania, produkcji, transportu, montażu i demontażu materiałów brandingowych dotyczących POPW”. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zapytaniu ofertowym" oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 23 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu do 10 kontroli prawidłowości realizowanych umów o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. Szczegóły zamówienia znajdują się w zaproszeniu do złożenia oferty i załącznikach.

więcej

Utworzono: 16 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę „Opracowania materiałów edukacyjnych dotyczących POPW wraz z ich publikacją w prasie”. Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

więcej