Utworzono: 13 listopada 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie wizualizacji graficznej portalu pi.gov.pl zgodnie z wytycznymi ujętymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 18 listopada 2013 r. do godz. 15:00.

więcej

Utworzono: 12 listopada 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę wytycznych i minimalnych standardów w zakresie komunikacji internetowej, które stanowić będą element Strategii obecności PARP w Internecie. Opracowanie wytycznych odbędzie się na warsztatach z udziałem koordynatorów projektów systemowych, opiekunów i administratorów najważniejszych portali internetowych PARP oraz pracowników Sekcji Informacji Departamentu Komunikacji Zewnętrznej.

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania ofert został przedłużony do poniedziałku 18 listopada 2013 r. do godz. 11:00.

Jednocześnie informujemy, że złożone do tej chwili oferty mogą być wycofane i złożone ponownie.

 

Utworzono: 7 listopada 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dodruku plansz wystawy pt.: „Przedsiębiorczość po Polsku”, oprawy i montażu plansz w siedzibie Agencji. Usługa będąca przedmiotem planowanego zamówienia obejmie dodruk 12 plansz, oprawę i montaż łącznie 24 plansz.

więcej

Utworzono: 7 listopada 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna IV edycji Konkursu Słowa dla Innowacji obejmująca: przygotowanie i dostarczenie cateringu do miejsca, w którym odbędzie się posiedzenie Kapituły Konkursu (siedziba Zamawiającego), zapewnienie obsługi kelnerskiej spotkania, zakontraktowanie członków Kapituły Konkursu (zawarcie umów i wypłata wynagrodzenia za ocenę wniosków konkursowych, obsługa formalno-prawna), zapewnienie nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu, w tym rozliczenie podatkowe oraz przygotowanie dyplomów wraz z akcesoriami dla laureatów.

Utworzono: 5 listopada 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Materiały powstaną podczas konferencji „11th Best Practices in Science Based Incubation Conference” (Coimbra, Portugalia) - więcej informacji dot. konferencji można uzyskać na stronie: http://www.technopolicy.net/index.php/events/sbi-conference. Wśród przygotowanych materiałów Wykonawca będzie miał obowiązek przygotować 2 reportaże oraz 4 wywiady ze wskazanymi osobami.

więcej

Utworzono: 31 października 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu nowej aplikacji „Słownik Innowacji”. Dostarczona aplikacja będzie wykorzystywana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na potrzeby Portalu Innowacji (www.pi.gov.pl).

więcej

Utworzono: 22 października 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Zapraszamy do przedstawienia oferty na wdrożenie nowej wizualizacji stron internetowych PARP w systemie CMS Joomla oraz migrację treści z dotychczas wykorzystywanego CMS opartego o framework CakePHP, zgodnie z Zakresem Zadań Wykonawcy (ZZW).

więcej