Utworzono: 5 listopada 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Materiały powstaną podczas konferencji „11th Best Practices in Science Based Incubation Conference” (Coimbra, Portugalia) - więcej informacji dot. konferencji można uzyskać na stronie: http://www.technopolicy.net/index.php/events/sbi-conference. Wśród przygotowanych materiałów Wykonawca będzie miał obowiązek przygotować 2 reportaże oraz 4 wywiady ze wskazanymi osobami.

więcej

Utworzono: 31 października 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu nowej aplikacji „Słownik Innowacji”. Dostarczona aplikacja będzie wykorzystywana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na potrzeby Portalu Innowacji (www.pi.gov.pl).

więcej

Utworzono: 22 października 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Zapraszamy do przedstawienia oferty na wdrożenie nowej wizualizacji stron internetowych PARP w systemie CMS Joomla oraz migrację treści z dotychczas wykorzystywanego CMS opartego o framework CakePHP, zgodnie z Zakresem Zadań Wykonawcy (ZZW).

więcej

Utworzono: 8 października 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dwóch projektów informatycznych zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

więcej

Utworzono: 25 września 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa powierzchni wystawienniczej, w tym montaż i demontaż stoisk informacyjnych wraz z elementami wyposażenia na potrzeby targów InnoTech Expo w Kielcach.

więcej

Utworzono: 18 września 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie pięciu wykładów eksperckich (e-wykładów), a także ich obsługa techniczna związana z nagraniem dźwięku i obrazu, ich utrwaleniem oraz montaż.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 30 września 2013 r. do godz. 10:00.

więcej

Utworzono: 18 września 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 10 artykułów i 5 infografik edukacyjnych oraz analiza i aktualizacja treści artykułów zamieszczonych na stronie internetowej e-PUNKTU (www.e-punkt.gov.pl).

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 30 września 2013 r. do godz. 10:00.