Utworzono: 28 lutego 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na świadczenie usług certyfikacyjnych w zakresie:

więcej

Utworzono: 28 lutego 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usług badawczo-rozwojowych służących realizacji badań ilościowych 2 sektorów/branż w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” Działanie POWER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

więcej

Utworzono: 21 lutego 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na „Świadczenie usług w zakresie obsługi graficznej”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

więcej

Utworzono: 14 lutego 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na „Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

więcej

Utworzono: 12 lutego 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę kompleksowej organizacji seminarium Rady programowej ds. kompetencji. Szczegóły zamówienia znajdują się w Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 8 lutego 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na pobieraniu i odczytywaniu elektronicznych wydań dzienników i czasopism z serwerów Wykonawcy przez Zamawiającego.

więcej

Utworzono: 18 stycznia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usług doradczych w zakresie badań i rozwoju. 

więcej