Utworzono: 15 września 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę polegającą na zabudowie i obsłudze stoiska PARP oraz spotkania informacyjnego, a także wykonania materiałów reklamowych na potrzeby udziału w II Międzynarodowych Targach INNO – TECH EXPO.

 

więcej

Utworzono: 15 września 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę polegającą na przygotowaniu materiałów informacyjnych w postaci cyklu e-poradników.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 22 września 2014 r. do godz. 12:00.

więcej

Utworzono: 12 września 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na przygotowanie propozycji sposobu monitorowania potrzeb klientów oraz metodologii badania poziomu ich satysfakcji z usług parków technologicznych i inkubatorów technologicznych.

więcej

Utworzono: 1 września 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu (procedura wieloetapowa) o szacunkowej wartość zamówienia poniżej 30 000 euro (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)), którego przedmiotem jest „Opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej w ramach Polityki Nowej Szansy”.

więcej

Utworzono: 29 sierpnia 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie zaprosić Państwa do realizacji zamówienia związanego ze stworzeniem aplikacji działającej na urządzeniach mobilnych typu smartfon oraz tablet, na platformach Android oraz iOS, która ma umożliwić korzystanie z zasobów Biblioteki Portalu Innowacji użytkownikom serwisu.

więcej

Utworzono: 22 sierpnia 2014

Materiały edukacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej e-PUNKTU (www.e-punkt.gov.pl).

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie e-booka i artykułów edukacyjnych, dotyczących zagadnień obrotu elektronicznego i Internetu.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 26 sierpnia 2014 r. do godz. 10:00.

więcej

Utworzono: 8 sierpnia 2014

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie zmian w wyszukiwarce Funduszy Pożyczkowych działającej w Systemie Informatycznym Krajowego Systemu Usług

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 18 sierpnia 2014 r. do godz. 10:00.

 

więcej