Utworzono: 18 września 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie pięciu wykładów eksperckich (e-wykładów), a także ich obsługa techniczna związana z nagraniem dźwięku i obrazu, ich utrwaleniem oraz montaż.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 30 września 2013 r. do godz. 10:00.

więcej

Utworzono: 18 września 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 10 artykułów i 5 infografik edukacyjnych oraz analiza i aktualizacja treści artykułów zamieszczonych na stronie internetowej e-PUNKTU (www.e-punkt.gov.pl).

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 30 września 2013 r. do godz. 10:00.

Utworzono: 20 sierpnia 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest wybór  ekspertów, którzy wydadzą opinie w zakresie technicznych i ekonomicznych uwarunkowań zastosowania na danym obszarze technologii budowy szerokopasmowej sieci internetowej dystrybucyjnej (sieć „ostatniej mili”) realizowanej w ramach działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

więcej

Utworzono: 3 lipca 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie” przygotowuje się do przekształcenia Internetowej Bazy Szkoleń (www.inwestycjawkadry.pl) w Rejestr Usług Rozwojowych tak aby m.in. możliwe było wyszukiwanie usług rozwojowych (np. szkoleń) przez przedsiębiorców i pracowników oraz ich ocena przez użytkowników. W związku z powyższym niezbędne jest przygotowanie założeń technicznych do budowy Rejestru Usług Rozwojowych.

więcej