Utworzono: 20 października 2014

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu podręcznika dobrych praktyk w zakresie pomiaru i wyceny kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 27 października 2014 r. do godz. 10:30

więcej

Utworzono: 15 października 2014

Przedmiotem zamówienia jest obsługa spotkania Policy Forum oraz zarządu Stowarzyszenia TAFTIE w dniach 25-26 listopada 2014 r., w Brukseli, obejmująca m.in.: zapewnienie sali wraz z wyposażeniem, obsługą techniczną i zapewnieniem cateringu, organizacja kolacji (w dniu 25 listopada 2014 r.), zapewnienie transportu i upominków dla uczestników spotkania TAFTIE.

Termin składania ofert mija 23 października 2014 r. o godzinie 16.30.

więcej

Utworzono: 13 października 2014

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro.

Celem zamówienia jest wsparcie procesu profesjonalizacji ośrodków innowacji w Polsce poprzez zaproponowane jednolitego podejścia do badania potrzeb klientów. Realizacja zamówienia pozwoli także przygotować cykliczne badanie lokatorów parków i inkubatorów technologicznych w Polsce pod kątem ich satysfakcji z usług ośrodków poprzez opracowanie metodologii takiego badania.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 22 października 2014 r. do godz. 15.00.

więcej

Utworzono: 29 września 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu (procedura wieloetapowa) o szacunkowej wartość zamówienia poniżej 30 000 euro (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)), którego przedmiotem jest „Opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej w ramach Polityki Nowej Szansy”.

więcej

Utworzono: 25 września 2014

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji pięciu warsztatów dla przedstawicieli potencjalnych animatorów platform startowych (parków i  inkubatorów technologicznych), a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie warsztaty odbędą się w listopadzie 2014 roku w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej (Kielce, Rzeszów, Lublin, Białystok, Olsztyn). Planowana liczba uczestników każdego warsztatu to ok. 40 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 7 października 2014 r. do godz. 12:00.

więcej

Utworzono: 15 września 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę polegającą na zabudowie i obsłudze stoiska PARP oraz spotkania informacyjnego, a także wykonania materiałów reklamowych na potrzeby udziału w II Międzynarodowych Targach INNO – TECH EXPO.

 

więcej

Utworzono: 15 września 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę polegającą na przygotowaniu materiałów informacyjnych w postaci cyklu e-poradników.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 22 września 2014 r. do godz. 12:00.

więcej