Utworzono: 23 czerwca 2014

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy projektu informatycznego zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 1 lipca 2014 r. do godz. 14:00.

więcej

Utworzono: 9 czerwca 2014

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin nadesłania ofert: 17 czerwca 2014 r. do godziny 11:00

więcej

Utworzono: 6 czerwca 2014

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu oceny zasadniczej projektów zgłoszonych do XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin nadesłania oferty: 13 czerwca 2014 r. do godziny 12.00

więcej

Utworzono: 23 maja 2014

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu oceny zasadniczej projektów zgłoszonych do XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

więcej

Utworzono: 13 maja 2014

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna spotkania Zarządu Stowarzyszenia TAFTIE oraz organizację uroczystej kolacji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, obejmująca m.in.: obsługę techniczną spotkania Zarządu Stowarzyszenia TAFTIE, które jest zaplanowane 11 czerwca 2014 roku, zapewnienie cateringu oraz nagłośnienia, wynajem niezbędnej powierzchni na organizację uroczystej kolacji w Pałacu w Wilanowie, zapewnienie usługi restauracyjnej oraz transportu dla uczestników Kolacji (kolacja w dniu 10 czerwca 2014 r.).

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin nadesłania oferty: 16 maja 2014 r. do godziny 16:30

więcej

Utworzono: 8 maja 2014

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dwóch sztuk statuetek i czterech sztuk etui na statuetki dla laureatów Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin nadesłania oferty: 21 maja 2014 r. do godziny 12.00

więcej

Utworzono: 30 kwietnia 2014

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna dorocznej konferencji TAFTIE „Growth financing - challenges in funding innovation for growth”, która ma odbyć się w dniu 10 czerwca 2014 r. w  Warszawie.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin nadesłania oferty: 6 maja 2014 r. do godziny 10.30

więcej