Utworzono: 13 kwietnia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zamówienie na wykonywanie czynności w ramach umowy zlecenia od kwietnia do grudnia 2018 r.

więcej

Utworzono: 9 kwietnia 2018

Postępowanie zakończone.

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2018

Postępowanie zakończone.

więcej

Utworzono: 26 marca 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę rejestracji obrazu i dźwięku maksymalnie dla 891 spotkań odbywających się w ramach posiedzeń Paneli Ekspertów, zapewnienie nagłośnienia oraz dostarczanie materiałów z rejestracji,  w postaci właściwie opisanych nośników DVD, odtwarzanie fragmentów nagrań w trakcie Panelu Ekspertów.

więcej

Utworzono: 26 marca 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie hasła promocyjnego, logotypu, linii kreacyjnej, projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz stworzenie i prowadzenie strony internetowej na potrzeby organizacji cyklu konferencji edukacyjnych na temat zmian dla rozwoju biznesu.

więcej

Utworzono: 20 marca 2018

Postępowanie zakończone.

więcej

Utworzono: 5 marca 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi opracowania opisu uniwersalnych kompetencji  menadżerskich w ramach planowanego do uruchomienia projektu konkursowego Akademia Menadżera MŚP (Działanie 2.21 POWER).

więcej