Utworzono: 2 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na tworzeniu i dostarczaniu Zamawiającemu projektów materiałów graficznych. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również formularz oferty, lista sprawdzająca spełnienie kryteriów oraz wzór umowy, znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Termin złożenia oferty: 10 lutego 2017 r. do godz. 23:59:59, na adres: karolina_starzyk@parp.gov.pl

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 000 euro.
Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Utworzono: 1 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje Branżowy Program Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019. Na potrzeby tego programu zostaną wyprodukowane publikacje nt. sektora ICT w Polsce oraz materiały promocyjne. Zamówienie obejmie m. in. przygotowanie graficzne i techniczne, druk i dostawę publikacji i materiałów promocyjnych.

więcej

Utworzono: 27 stycznia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pt. „Usługa ekspercka dotycząca Smart Panelu". Znak sprawy: p/252/DAS/2017.

więcej

Utworzono: 11 stycznia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego sporządzenia pisemnego raportu z przeprowadzonej wyceny wartości robót budowlanych i rzeczywistej wartości inwestycji, polegającej na budowie hali produkcyjnej, w projekcie dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, z uwzględnieniem bezpośrednich oględzin na miejscu zrealizowania projektu (województwo mazowieckie, powiat płocki).

więcej

Utworzono: 30 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pt. „Zakup usług eksperckich w formie artykułów (utworów autorskich) i opracowań na potrzeby publikacji poświęconej teorii i praktyce ewaluacji interwencji publicznych (w szczególności wpływu wsparcia proinnowacyjnego)”. Znak sprawy: p/395/DRP/2016.

więcej

Utworzono: 30 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na Opracowanie Programu Wdrożenia Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych oraz zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (zwanego dalej „Programem Wdrożenia PCP/PPI").

więcej

Utworzono: 27 grudnia 2016

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w zakresie czynności  pomocniczo-technicznych związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro Prawne.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 000 euro.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: urszula_zajkowska@parp.gov.pl w terminie do dnia 3 stycznia 2017 r. do godz. 12.00.

Wpłynęła 1 oferta złożona przez osobę fizyczną Justynę Ambroży z ceną brutto 21 600 zł. Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.