Utworzono: 9 listopada 2016

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty dotyczącej wykonania dzieła polegającego na zaangażowaniu Państwa firmy w działania dotyczące audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) funkcjonującego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP /Zamawiający).

Ofertę należy przekazać do dnia 14.11.2016r. do godz. 14.00 za pomocą poczty elektronicznej na adres: olga_petelczyc@parp.gov.pl, lub na adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83; 00-834 Warszawa

Wiadomość e-mail lub przesyłka zawierająca ofertę powinna posiadać w temacie: „Oferta na przeprowadzenie działań dotyczących SZBI funkcjonującego w PARP”. Oferty przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający informuje, że w postepowaniu wykonanie audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w PARP za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę
Optima Partners Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 02-697, przy ulicy Rzymowskiego 53.
Oferta odpowiada wymaganiom określonym w zaproszeniu do złożenia oferty oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w ww. zaproszeniu.
Informacja o złożonych ofertach:
1. Abi Way
2. BLUE Energy Sp. z o.o.
3. Formica Szerszenowicz Sp. j.
4. Optima Partners Sp. z o.o. Sp. k.
5. Truss & Grey Arkadiusz Agaciak
6. Comp SA – oferta wpłynęła po terminie, nie podlegała ocenie.

Utworzono: 7 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia „Aktualizacja systemu IBM SPSS Data Collection z wersji 6.0 do wersji 7.0, asysta techniczna, wsparcie bezpośrednie oraz warsztat dla użytkowników ".

więcej

Utworzono: 28 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia „Rozbudowa Systemu Zarządzania Treścią portalu www.expo.gov.pl".

więcej

Utworzono: 25 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia „Merytoryczna weryfikacja oraz aktualizacja szkoleń elearningowych Akademia PARP".

więcej

Utworzono: 7 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na wykonanie czynności o charakterze pomocniczo-technicznym związanych z weryfikowaniem dokumentów i informacji niezbędnych do zawarcia umów z wnioskodawcami/lub weryfikowaniem wniosków o płatność/lub weryfikowaniem wniosków o wprowadzenie zmian do umów o dofinansowanie, z obsługą oceny wniosków, z bieżącym segregowaniem i kompletowaniem dokumentacji.

więcej

Utworzono: 7 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Pani Anna Matejuk vel Miszczuk, której oferta została uznana za najkorzystniejszą złożyła pisemne odstąpienie od zawarcia umowy zlecenia. W związku z powyższym zdecydowano o wyborze drugiej najbardziej korzystnej oferty złożonej przez Panią Annę Krawczyk. Kandydatka spełniła wymagania formalne i merytoryczne oraz otrzymała drugą co do ilości liczbę punktów.

więcej

Utworzono: 6 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla zabudowy ekspozycji Polski podczas Wystawy Międzynarodowej EXPO Astana 2017 wraz z usługą doradczą.

Termin złożenia ofert: 13 października 2016 r. 18 października 2016 r.

więcej