Utworzono: 24 marca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu kontroli prawidłowości stosowania przez beneficjentów zasady konkurencyjności w projektach współfinansowanych z Działania 2.2 POWER. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach do zaproszenia.

więcej

Utworzono: 10 marca 2017

Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia „Wsparcie eksperckie (metodologiczne) przy realizacji ewaluacji pn. Analiza wybranych działań POIG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych”.

więcej

Utworzono: 7 marca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Zakup usług eksperckich w formie wkładu merytorycznego (teksty, opracowania) i graficznego (tabele, wykresy, mapy i inne elementy graficzne) na potrzeby „Raportu o stanie sektora MSP w Polsce 2017".

więcej

Utworzono: 28 lutego 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę profesjonalnego systemu e-mailingowego.

 

więcej

Utworzono: 10 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego sporządzenia pisemnego raportu z przeprowadzonej wyceny wartości robót budowlanych i rzeczywistej wartości inwestycji, polegającej na budowie hali produkcyjnej o powierzchni około 7.000 m2, w projekcie dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, z uwzględnieniem bezpośrednich oględzin na miejscu zrealizowania projektu (województwo mazowieckie, powiat płocki).

więcej

Utworzono: 8 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na usłudze organizacji siedmiu spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów działań PARP w ramach Programów Operacyjnych Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój.

więcej

Utworzono: 6 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na opracowaniu dwujęzycznej publikacji na temat potencjału oraz perspektyw rozwoju polskiej gospodarki, stanu sektorów będących przedmiotem promocji podczas Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017, stanu współpracy gospodarczej Polski z Kazachstanem i rejonem Azji Centralnej, zawierającej opracowanie bazy produktów i usług wybranych polskich podmiotów powiązanych branżowo z tematem Wystawy.

więcej