Utworzono: 6 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na ” Zapewnienie wsparcia technicznego dla posiadanego przez PARP systemu do wykonywania kopii zapasowych EMC Avamar”.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

więcej

Utworzono: 6 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na ”Zapewnienie usług pogwarancyjnego wsparcia technicznego dla posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury urządzeń sieciowych firmy Cisco”.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

więcej

Utworzono: 17 listopada 2017

Zapraszamy do złożenia ofert na realizacje zamówienia „Wykonanie prac analityczno - inwentaryzacyjnych na zbiorze instrumentów finansowych oraz przygotowanie nowego instrumentu wsparcia”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 30 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę dotyczącą migracji, skonfigurowania i uruchomienia instancji CMS Joomla! w środowisku Zamawiającego na potrzeby realizacji Intranetu wraz z wdrożeniem nowej szaty graficznej.

więcej

Utworzono: 27 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizacje zamówienia „Przegląd i ocena obowiązujących w PARP rozwiązań stosowanych w obsłudze funduszy pożyczkowych/instrumentów zwrotnych oraz opracowanie rekomendacji w celu podniesienia standardów efektywnego finansowania startu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.

więcej

Utworzono: 24 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę Organizacja spotkań biznesowych dla odbiorców działań PARP w ramach Programu Inteligentny Rozwój, działanie „Badania na rynek”. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zaproszeniu do składania ofert" oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 24 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę „Opracowania, produkcji, transportu, montażu i demontażu materiałów brandingowych dotyczących POPW”. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zapytaniu ofertowym" oraz w załącznikach.

więcej