Utworzono: 19 czerwca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na usługę asysty technicznej systemu zapowiedzi głosowych IVR. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia oferty" oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 30 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Wykonanie analiz, przygotowanie prezentacji i opracowanie artykułu na potrzeby badania „Koniunktura i otoczenie biznesu 2017” (realizowanego w ramach Panelu Polskich Przedsiębiorstw)”.

więcej

Utworzono: 21 kwietnia 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę ekspercką w zakresie projektowania pilotażowego instrumentu wparcia elektromobilności. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia oferty" oraz w załącznikach do zaproszenia.

więcej

Utworzono: 21 kwietnia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na usługę rejestracji obrazu i dźwięku z posiedzeń Paneli Ekspertów oraz dostarczanie materiałów z rejestracji, w postaci właściwie opisanych nośników DVD oraz odtwarzanie fragmentów nagrań w trakcie Paneli Ekspertów. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia oferty" oraz w załącznikach do zaproszenia.

więcej

Utworzono: 10 kwietnia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego sporządzenia pisemnego raportu z przeprowadzonej wyceny wartości robót budowlanych i rzeczywistej wartości inwestycji, polegającej na budowie hali produkcyjnej o powierzchni około 7.000 m2, w projekcie dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, z uwzględnieniem bezpośrednich oględzin na miejscu zrealizowania projektu (województwo mazowieckie, powiat płocki).

więcej

Utworzono: 24 marca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu kontroli prawidłowości stosowania przez beneficjentów zasady konkurencyjności w projektach współfinansowanych z Działania 2.2 POWER. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach do zaproszenia.

więcej

Utworzono: 10 marca 2017

Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia „Wsparcie eksperckie (metodologiczne) przy realizacji ewaluacji pn. Analiza wybranych działań POIG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych”.

więcej