Utworzono: 9 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie metodologii badania – monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz wskaźnika dojrzałości innowacyjnej polskich przedsiębiorstw wraz z narzędziami badawczymi". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również formularz oferty oraz istotne postanowienia umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

więcej

Utworzono: 27 grudnia 2016

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w zakresie czynności  pomocniczo-technicznych związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro Prawne.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 000 euro.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: urszula_zajkowska@parp.gov.pl w terminie do dnia 3 stycznia 2017 r. do godz. 12.00.

 

Utworzono: 10 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Usługa doradcza w zakresie przeprowadzenia procesu kreatywnego i opracowania instrumentu wsparcia przedsiębiorstw w obszarze design”.

więcej

Utworzono: 9 sierpnia 2016

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia opracowania systemu identyfikacji wizualnej udziału Polski w międzynarodowej Wystawie EXPO 2017.

więcej

Utworzono: 9 maja 2016

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na usługę polegającą na wykonaniu oraz montaż i demontaż zabudowy powierzchni wystawienniczej ok 20 m2, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego projektem wraz z obsługą w ramach udziału PARP w European Start-up Days towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu, 19-20 maja 2016 r., Katowice, Hala Spodek

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres: agnieszka_jozefowicz@parp.gov.pl.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 11 maja 2016 r., godz. 15:00.

więcej