PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi dostępu do platformy zakupowej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych - p/291/BZP/2018

więcej

logo EFSI

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi dotyczącej wykonanie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia analiz sytuacji finansowej - p/275/DK/2018

 

więcej

 

PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi dotyczącej kontroli projektów realizowanych przez beneficjentów poddziałania 1.2.3 SPO WKP, nr P/244/DRS/2018.

 

więcej

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi związanej z obsługą techniczną szkolenia dla kadry kierowniczej. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w załączniku „Zaproszenie do składania ofert”.

więcej