Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia „Świadczenie usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu strategii marki i kampanii wizerunkowej oraz wsparciu eksperckim przy wdrażaniu kampanii w ramach programu Akademia Menedżera Innowacji (AMI)”.

 

więcej

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usług doradczych w zakresie badań i rozwoju służących realizacji badań sektorów/branż w ramach projektu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” Działanie POWER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

 

więcej

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi związanej z obsługą techniczną szkolenia dla kadry kierowniczej. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w załączniku „Zaproszenie do składania ofert”.

więcej