Data wytworzenia: 25 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia „Merytoryczna weryfikacja oraz aktualizacja szkoleń elearningowych Akademia PARP".

W ramach usługi Wykonawca będzie realizował następujące zadania:
a) analiza treści (treść szkolenia, pretesty, posttesty, ćwiczenia) dostępnych w poszczególnych szkoleniach e-learningowych/m-learning pod kątem ich aktualności względem obowiązujących przepisów prawnych i finansowo-księgowych a także dostępnych danych statystycznych.
b) przygotowanie propozycji zmian treści szkoleń w przypadku konieczności ich aktualizacji; Zmiany będą dokonywane na formularzu (scenariusz szkolenia, bibliografia, testy, słownik) udostępnionym przez zamawiającego.

Oferty należy składać w wersji papierowej na adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub w wersji elektronicznej na adres: andrzej_szachewicz@parp.gov.pl

Termin złożenia ofert: 2 listopada 2016 r.

Data wytworzenia: 6 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla zabudowy ekspozycji Polski podczas Wystawy Międzynarodowej EXPO Astana 2017 wraz z usługą doradczą.

Termin złożenia ofert: 13 października 2016 r. 18 października 2016 r.

więcej

Data wytworzenia: 16 września 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na napisanie publikacji pt. „Zamówienia publiczne po nowemu. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców".

więcej

Data wytworzenia: 18 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na zapewnieniu transportu stoiska mobilnego PARP wraz z montażem i demontażem na wybranych przez PARP wydarzeniach.

więcej

Data wytworzenia: 17 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na weryfikacji podmiotów ubiegających się o pożyczkę w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

więcej

Data wytworzenia: 12 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu graficznym, wykonaniu oraz dostawie stoiska mobilnego PARP.

więcej

Data wytworzenia: 12 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza bezpośrednich nadawców, tj. podmioty uprawnione do ich nadawania, posiadające status nadawcy radiowego, czy telewizyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 2016, poz. 639) do składania ofert w zapytaniu ofertowym na opracowanie i emisję cyklu audycji oraz spotów radiowych dotyczących promocji Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

więcej