Utworzono: 20 marca 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na prace polegające na świadczeniu usługi facylitacji w zakresie nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami MŚP, a placówkami edukacyjnymi (organizacja praktyk i staży).

więcej

Utworzono: 5 marca 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi opracowania opisu uniwersalnych kompetencji  menadżerskich w ramach planowanego do uruchomienia projektu konkursowego Akademia Menadżera MŚP (Działanie 2.21 POWER).

więcej

Utworzono: 28 lutego 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usług badawczo-rozwojowych służących realizacji badań ilościowych 2 sektorów/branż w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” Działanie POWER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

więcej

Utworzono: 24 stycznia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi związanej z obsługą techniczną szkolenia dla kadry kierowniczej. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w załączniku „Zaproszenie do składania ofert”.

więcej

Utworzono: 9 maja 2016

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na usługę polegającą na wykonaniu oraz montaż i demontaż zabudowy powierzchni wystawienniczej ok 20 m2, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego projektem wraz z obsługą w ramach udziału PARP w European Start-up Days towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu, 19-20 maja 2016 r., Katowice, Hala Spodek

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres: agnieszka_jozefowicz@parp.gov.pl.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 11 maja 2016 r., godz. 15:00.

więcej