Utworzono: 14 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia „Wykonanie prac analityczno - inwentaryzacyjnych na zbiorze instrumentów finansowych oraz przygotowanie nowego instrumentu wsparcia”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 5 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację „Umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną dotyczącą realizacji czynności o charakterze helpdesku związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro Informatyki”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

więcej

Utworzono: 1 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia ofert na realizacje zamówienia „Opracowanie i wdrożenie testów automatycznych testujących procesy biznesowe zaimplementowane w systemie informatycznym Bazy Usług Rozwojowych (BUR)”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

więcej

Utworzono: 10 listopada 2017

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia „Usługi eksperckie związane z realizacją projektu ClusterFY: organizacja merytoryczno-techniczna spotkań”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do złożenia ofert” oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 6 listopada 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Wykonanie prac o charakterze ekspercko-doradczym w ramach projektu „Monitoring KIS”.

więcej

Utworzono: 13 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going Działania 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (I edycja). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu przygotowania oferty, formularz oferty i projekt umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

więcej

Utworzono: 12 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i obsługę misji dziennikarskiej w związku z obecnością polskiego stoiska narodowego podczas targów POWER/ReENERGY/LIGHTNING KAZAKHSTAN w Ałmaty w Republice Kazachstanu.

więcej