Data wytworzenia: 25 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego zabudowy ekspozycji Polski na wystawie międzynarodowej EXPO Astana 2017 zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. ws. szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 nr 1129 z 24.09.2013 r.).

Termin złożenia ofert: 29 sierpnia 2016 r.

więcej

Data wytworzenia: 19 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na sporządzenie ekspertyzy specjalistycznej, dotyczącej określenia wartości linii technologicznej do produkcji stalowych słupów stożkowych przy wykorzystaniu techniki spawania laserowego.

więcej

Data wytworzenia: 18 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na zapewnieniu transportu stoiska mobilnego PARP wraz z montażem i demontażem na wybranych przez PARP wydarzeniach.

więcej

Data wytworzenia: 17 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na weryfikacji podmiotów ubiegających się o pożyczkę w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

więcej

Data wytworzenia: 12 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu graficznym, wykonaniu oraz dostawie stoiska mobilnego PARP.

więcej

Data wytworzenia: 12 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na druku, dostawie oraz dystrybucji publikacji i materiałów informacyjnych dla PARP.

więcej

Data wytworzenia: 12 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza bezpośrednich nadawców, tj. podmioty uprawnione do ich nadawania, posiadające status nadawcy radiowego, czy telewizyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 2016, poz. 639) do składania ofert w zapytaniu ofertowym na opracowanie i emisję cyklu audycji oraz spotów radiowych dotyczących promocji Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

więcej