Utworzono: 24 marca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu kontroli prawidłowości stosowania przez beneficjentów zasady konkurencyjności w projektach współfinansowanych z Działania 2.2 POWER. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach do zaproszenia.

więcej

Utworzono: 10 marca 2017

Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia „Wsparcie eksperckie (metodologiczne) przy realizacji ewaluacji pn. Analiza wybranych działań POIG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych”.

więcej

Utworzono: 7 marca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Zakup usług eksperckich w formie wkładu merytorycznego (teksty, opracowania) i graficznego (tabele, wykresy, mapy i inne elementy graficzne) na potrzeby „Raportu o stanie sektora MSP w Polsce 2017".

więcej

Utworzono: 6 marca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako główny organizator polskiej ekspozycji na Astana EXPO 2017, ogłasza zamówienie pn. Organizacja i przeprowadzenie konkursu oraz wykonanie innych prac związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem upominku dla osób o statusie VIP, promującego polską obecność na EXPO 2017.

więcej

Utworzono: 28 lutego 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę profesjonalnego systemu e-mailingowego.

więcej

Utworzono: 17 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert w postępowaniu konkursowym na realizację zdania polegającego na wykonaniu projektów reklamy zewnętrznej oraz wykonaniu projektów, produkcji i dostawie materiałów promujących udział Polski jako Kraju Partnerskiego w targach Hannover Messe 2017 w Republice Federalnej Niemiec.

więcej

Utworzono: 14 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na opracowaniu dwujęzycznej publikacji na temat potencjału oraz perspektyw rozwoju polskiej gospodarki, stanu sektorów będących przedmiotem promocji podczas Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017, stanu współpracy gospodarczej Polski z Kazachstanem i rejonem Azji Centralnej, zawierającej opracowanie bazy produktów i usług wybranych polskich podmiotów powiązanych branżowo z tematem Wystawy.

więcej