Utworzono: 29 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia „Świadczenie eksperckiej usługi prawnej związanej z realizacją Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych (PCP) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości”

więcej

Utworzono: 29 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług kurierskich dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do złożenia ofert” oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 27 grudnia 2017

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na świadczenie usługi wykonania i dostarczenia pieczątek służbowych na potrzeby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

Utworzono: 27 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi wykonania i dostarczenia wizytówek służbowych na potrzeby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

Utworzono: 27 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług wykonania, personalizacji i dostarczenia zbliżeniowych kart dostępu (kart) na potrzeby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

więcej

Utworzono: 14 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia „Wykonanie prac analityczno - inwentaryzacyjnych na zbiorze instrumentów finansowych oraz przygotowanie nowego instrumentu wsparcia”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 13 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going Działania 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (I edycja). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu przygotowania oferty, formularz oferty i projekt umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

więcej