Data wytworzenia: 29 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa do złożenia oferty na opracowanie projektów reklamy zewnętrznej związanej z promocją Polski na terenie międzynarodowych targów przemysłowych Hannover Messe 2017 w Republice Federalnej Niemiec.

Zakres i warunki wykonania zamówienia zostały określone w zaproszeniu do złożenia oferty, szczegółowym opisie zamówienia oraz wzorze umowy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty, bardzo proszę o jej przygotowanie zgodnie z załączonym wzorem i przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres agnieszka_promianowska@parp.gov.pl w terminie do 5 grudnia 2016 r., do godz. 13:00.

Data wytworzenia: 23 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Usługa doradcza w zakresie przeprowadzenia procesu kreatywnego i opracowania instrumentu wsparcia przedsiębiorstw w obszarze design ”

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów, który jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Rozwoju. Jednym z celów projektu jest wzmocnienie skuteczności i efektywności narzędzi polityki publicznej w zakresie B+R+I, poprzez tworzenie, testowanie i pilotaż nowych instrumentów wsparcia.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: sylwia_marczynska@parp.gov.pl

Termin składania ofert upływa 30 listopada 2016 r. o godz. 16.30.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wyniku postępowania, którego przedmiotem była realizacja zamówienia „Usługa doradcza w zakresie przeprowadzenia procesu kreatywnego i opracowania instrumentu wsparcia przedsiębiorstw w obszarze design".
W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie ofertę złożyły:
1. Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 73, 32-050 Skawina
2. ANLOKO Magdalena Dobrowolska-Sagan, ul. Bachmacka 6b/8, 02-647 Warszawa
3. MICHAŁ KWASIEBORSKI Kwasieborski, ul. Przemysława II 7, 02-496 Warszawa
Oferta Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o.o. nie spełniała wymogów formalnych i nie podlegała ocenie.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez ANLOKO Magdalena Dobrowolska-Sagan.

Data wytworzenia: 22 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pt. „Zakup usług eksperckich w formie artykułów (utworów autorskich) i opracowań na potrzeby publikacji poświęconej teorii i praktyce ewaluacji interwencji publicznych (w szczególności wpływu wsparcia proinnowacyjnego)"
Znak sprawy: p/395/DRP/2016

więcej

Data wytworzenia: 21 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia „Usługa przeprowadzenia kontroli prawidłowości stosowania zasady konkurencyjności w projektach współfinansowanych z Działania 2.2 POWER".

więcej

Data wytworzenia: 17 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Audyt SEO Bazy Usług Rozwojowych”.

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: rafal_pardecki@parp.gov.pl podając tytuł lub numer postępowania, w terminie do dnia 21.11.2016 r. do godz. 12.00. 

Data wytworzenia: 17 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia „Zakup mebli biurowych (meble metalowe)".

Termin złożenia ofert: 23.11.2016 r. do godziny 16:00.

Informujemy, że w ogłoszonym konkursie ofert na Zakup mebli biurowych (meble metalowe) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Sejf Box Klaudia Harast-Zakrocka
ul. Klaudiusza Łazowskiego 40 lok. 52
93-379 Łódź
cena oferty brutto: 20 735, 02 zł.

Data wytworzenia: 17 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia „Zakup mebli biurowych (krzesła obrotowe i wieszaki)".

Termin złożenia ofert: 23.11.2016 r. do godziny 16:00.

Informujemy, że w ogłoszonym konkursie ofert na Zakup mebli biurowych (krzesła obrotowe+wieszaki) dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Logan Sp. z o.o.
ul. Lasówka 42
30-718 Kraków
cena oferty: 97 806,00 zł brutto.