Data wytworzenia: 22 września 2016

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę wsparcia prawnego w zakresie ochrony danych osobowych, prawa Internetu oraz nowych technologii w ramach realizacji projektu „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)".

więcej

Data wytworzenia: 16 września 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na napisanie publikacji pt. „Zamówienia publiczne po nowemu. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców".

więcej

Data wytworzenia: 5 września 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na sporządzenie ekspertyzy specjalistycznej, dotyczącej określenia wartości linii technologicznej do produkcji stalowych słupów stożkowych przy wykorzystaniu techniki spawania laserowego.

więcej

Data wytworzenia: 18 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na zapewnieniu transportu stoiska mobilnego PARP wraz z montażem i demontażem na wybranych przez PARP wydarzeniach.

więcej

Data wytworzenia: 17 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na weryfikacji podmiotów ubiegających się o pożyczkę w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

więcej

Data wytworzenia: 12 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu graficznym, wykonaniu oraz dostawie stoiska mobilnego PARP.

więcej

Data wytworzenia: 12 sierpnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza bezpośrednich nadawców, tj. podmioty uprawnione do ich nadawania, posiadające status nadawcy radiowego, czy telewizyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 2016, poz. 639) do składania ofert w zapytaniu ofertowym na opracowanie i emisję cyklu audycji oraz spotów radiowych dotyczących promocji Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

więcej