Utworzono: 19 czerwca 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości , z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, Warszawa 00-834, podaje wykaz zbędnych składników majątku Agencji.

więcej

Utworzono: 5 stycznia 2010

Umorzenia wierzytelności Agencji na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP