Utworzono: 10 października 2016

W konkursie ofert na sprzedaż sprzętu gastronomicznego, będącego wyposażeniem kuchni restauracyjnej, funkcjonującej w Pawilonie Polski na Światowej Wystawie Expo 2015 w Mediolanie we Włoszech, za najkorzystniejszą uznana została:

więcej

Utworzono: 22 września 2016

W związku z brakiem ofert, ogłoszony w dniu 22.09.2016 r. konkurs ofert na sprzedaż sprzętu gastronomicznego, będącego wyposażeniem kuchni restauracyjnej, funkcjonującej w Pawilonie Polski na Światowej Wystawie Expo 2015 w Mediolanie we Włoszech, nie został rozstrzygnięty.

więcej

Utworzono: 14 lipca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs ofert na usługę przygotowania do transportu oraz załadunku elementów wyposażenia Pawilonu Polski oraz transportu elementów wyposażenia do lokalizacji na terenie Warszawy. Opis wyposażenia podlegającego transportowi z Mediolanu do Warszawy oraz inne istotne warunki konkursu zostały przedstawione w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Termin składania ofert mija 18.07.2016 r. o godz. 10.00.

więcej

Utworzono: 2 lutego 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków Beneficjentów II rundy projektu Polski Most Krzemowy finansowanego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

więcej

Utworzono: 19 czerwca 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości , z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, Warszawa 00-834, podaje wykaz zbędnych składników majątku Agencji.

więcej

Utworzono: 5 stycznia 2010

Umorzenia wierzytelności Agencji na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP