logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Badanie poziomu satysfakcji obsługi Infolinii PARP dla Klienta zewnętrznego realizowanej za pomocą dedykowanych Kanałów kontaktuZnak sprawy: p/296/DKM/2018

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 11:00


 Ogłoszenie o zamówieniu
   ogłoszenie o zamówieniu.pdfDownload this file (ogłoszenie o zamówieniu.pdf).pdf975 kB pobierz

 SIWZ
   SIWZ.zipDownload this file (SIWZ.zip).zip1730 kB pobierz
   zmiana siwz_08.11.18.pdfDownload this file (zmiana siwz_08.11.18.pdf).pdf521 kB pobierz
   zmiana ogłoszenia.pdfDownload this file (zmiana ogłoszenia.pdf).pdf39 kB pobierz
   Odpowiedzi na pytania_zmiana SIWZ_14_11Download this file (odpowiedź_ i- zmiana_14_11.pdf).pdf276 kB pobierz

Opublikowano: 30.10.2018 16:01           Poprawiono: 14.11.2018 15:16     
Modyfikujący: Natalia Gawarska     Udostępniający: Magdalena Kossak-Tabor     Autor dokumentu: