W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie przez PARP zamówienia publicznego na realizację badania jakościowego w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego zwracamy się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z załączonym opisem.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: adriana_niedoszewska@parp.gov.pl  do 17 października br. (wtorek) do godz. 13:00, wpisując w temacie wiadomości „Badanie jakościowe w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - wycena”.


Opublikowano: 10.10.2017 09:30      Utworzono: 10.10.2017 09:30      Poprawiono: 21.11.2017 10:13     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: