POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: „Badanie CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going Działania 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (I, II, III edycja badania”, oznaczenie sprawy: 6/BE (p/102/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 5 września 2017 r. o godzinie 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 września 2017 r. o godzinie 11:00

 


Opublikowano: 28.07.2017 12:56      Utworzono: 26.07.2017 08:13      Poprawiono: 26.10.2017 12:32     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: