Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej wykonania dzieła polegającego na zaangażowaniu Państwa firmy w działania dotyczące audytu i doradztwa w obszarze ochrony danych osobowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczośc. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.

Ofertę należy przekazać do 19.07.2017 do godz. 14.00 za pomocą poczty elektronicznej na adres: olga_petelczyc@parp.gov.pl  lub adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83; 00-834 Warszawa. Wiadomość e-mail lub przesyłka zawierająca ofertę powinna posiadać w temacie: „Oferta na przeprowadzenie audyt i/lub doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych”. Oferty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

N-Serwis.pl sp. z o.o.
ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
Cena oferty: 21 402,00 zł brutto


Opublikowano: 10.07.2017 10:15      Utworzono: 10.07.2017 10:15      Poprawiono: 08.08.2017 13:36     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: