Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na usługę asysty technicznej systemu zapowiedzi głosowych IVR. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia oferty" oraz w załącznikach.

Termin przesyłania ofert: 22.06.2017 r. do godz. 15.00 na numer faxu 22 432 86 20 lub na adres: tomasz_kozina@parp.gov.pl.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że w ogłoszonym konkursie ofert na usługę asysty technicznej systemu zapowiedzi głosowych IVR jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Telekomfort Domin Spółka Jawna

44-177 Paniówki

ul. Gliwicka 1b

Cena oferty: 13 284 zł brutto


Opublikowano: 19.06.2017 12:32      Utworzono: 19.06.2017 12:32      Poprawiono: 23.06.2017 10:08     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: