logo poirpl

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz.1986) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn:„Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji)inteligentnych specjalizacji w Polsce”, oznaczenie sprawy: p/151/DAS/2018

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 11:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 12:00

 


Opublikowano: 23.10.2018 07:31           Poprawiono: 13.11.2018 09:13     
Modyfikujący: Natalia Gawarska     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: