logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : „Analiza, integracja danych i konfiguracja ekosystemu serwisów internetowych PARP w jednym Systemie Zarządzania Treścią (CMS)” oznaczenie sprawy: 44/I (p/182/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 13 września 2017 r. o godzinie 11:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w w dniu 13 września 2017 r. o godzinie 11:30


Opublikowano: 04.09.2017 12:21      Utworzono: 04.09.2017 09:30      Poprawiono: 26.10.2017 12:35     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: