POWERPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: : "Analiza Bazy Usług Rozwojowych", oznaczenie sprawy: 109/I (p/91/DRU/2017; p/92/DRU/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 6 września 2017 r. o godzinie 11:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w w dniu 6 września 2017 r. o godzinie 11:30


Opublikowano: 24.08.2017 16:37      Utworzono: 24.08.2017 16:37      Poprawiono: 04.10.2017 07:59     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: