POWERUEEFS nowePARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Analiza Bazy Usług Rozwojowych”, oznaczenie sprawy: 109/I (p/91/DRU/2017; p/92/DRU/2017)

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godzinie 11:00

 Otwarcie ofert odbędzie sie w w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godzinie 11:30


Opublikowano: 03.08.2017 08:55      Utworzono: 03.08.2017 08:55      Poprawiono: 26.10.2017 12:32     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: